You are here

中国互联网域名管理办法(2017)

中华人民共和国工业和信息化部令

第43号

《互联网域名管理办法》已经2017年8月16日工业和信息化部第32次部务会议审议通过,现予公布,自2017年11月1日起施行。原信息产业部2004年11月5日公布的《中国互联网络域名管理办法》(原信息产业部令第30号)同时废止。

 

 

                                部长    苗圩

                                2017年8月24日